Zapomeňte na Hurghadu. Pravý Egypt dýchá v Asuánu

aktualizováno 
Hodně Čechů zná z Egypta jen oplocený hotelový komplex a kousek pláže nebo maximálně pyramidy v Gíze. Pokud ale toužíte poznat jinou tvář Egypta, vydejte se do Asuánu. Tohle podmanivé město na Nilu má tolik co nabídnout!

Egypt, Asuán | foto: Ondřej ValášekiDNES.cz


Starověké město

Staroegyptský název města Asuán zněl Sunu, řecký Syéné a ve starověku sídlo leželo na hranicích Egypta a Núbie. Dnes se nachází 950 km jižně od hlavního města Káhiry a je známo především svými památkami z dob faraónských, ale také stavbou kontroverzní Vysoké přehrady na životodárném Nilu.

Už ve starověku zde existovala celnice a obrovské tržiště, kde se prodávalo zboží dovážené z Afriky, například zlato, slonovina, eben nebo zvířecí kůže. V Asuánu byla rovněž vystavěna pevnost, která měla Egypt chránit před nájezdy Núbijců. A také tady začínaly peřeje, známé pod pojmem katarakty, které omezovaly, nebo přímo znemožňovaly plavbu dále proti proudu Nilu.

Egypt, Asuán

Posvátný Nil

Staří Egypťané nepovažovali Nil za obyčejnou řeku, ale za posvátný veletok a věřili, že nedaleko od Asuánu se nachází tajemná jeskyně, kde Nil pramení.

Do tohoto malebného kouta jižního Egypta se můžete dostat několika způsoby. Nejčastěji se sem jezdí vlakem nebo loděmi, které denně přijíždějí ze směru Káhira, míří sem ale také autobusy, mikrobusy nebo letadla.

Všechny krásy Asuánu

Po úpadku egyptské říše se Asuán stal bezvýznamným městem, avšak turistický ruch a stavba Vysoké přehrady opět lesk tohoto jedinečného města oživila.

Na asuánských ulicích přivítá návštěvníka čilý ruch, tak charakteristický pro Orient. Nic na tom nezmění ani fakt, že velkou část místních obyvatel tvoří hrdé núbijské obyvatelstvo, jež svou vizáží a odlišnou kulturní identitou nezapadá do jinak dnes převážně arabského Egypta. K břehům města, které se rozkládá na východním břehu Nilu, připlouvají velké říční lodě plné dychtivých turistů.

Za návštěvu zde stojí především Núbijské muzeum, které se nachází jen pár minut od hlavní silnice. Zde můžete zhlédnout mimo jiné archeologické nálezy, jež by dnes byly skryty pod hladinou Násirova jezera (Vysoké přehrady).

Jen několik málo kroků odtud narazíte na bránu luxusního hotelu The Old Cataract, který hostil mimo jiné slavnou spisovatelku Agátu Christie nebo sira Winstona Churchilla. Pokud nejste z movitějších, tak vám musí postačit pouze návštěva nádherných hotelových zahrad.

Egypt, Asuán
Luxusní hotel The Old Cataract Hotel

Egypt, Asuán

Egypt, Asuán

Kouzelné ostrůvky

Na největším  z asuánských ostrovů Elefantina, kam se dostanete loďkou, můžete kromě Chnumova chrámu, který byl podle zachovalých ruin velkolepou stavbou, obdivovat i další zdejší pozoruhodnost, a to slavný nilometr. Je to kamenné schodiště s devadesáti stupni. Na zdech jsou v pravidelných vzdálenostech vytesány značky umožňující měřit výšku vody v loktech.

Na dalším, Kitchenerově ostrůvku, který byl v 19. století darován britskému generálovi za jeho vítězství v bitvách v Súdánu, je dnes nádherná botanická zahrada, kde si můžete odpočinout uprostřed voňavé zeleně.

Pokud se vydáte na západní břeh Nilu, spatříte  nápadnou skálu provrtanou otvory. Jde o vchody do hrobek hodnostářů a význačných obyvatel města, kteří sem byli pohřbíváni na konci Staré a po celé období Střední říše.

K největším zajímavostem patří mauzoleum Agy Chána, duchovního vůdce ismáílíjské muslimské sekty.

Pokud toužíte zhlédnout i nějaké křesťanské památky, vydejte se nejlépe na hřbetu velblouda ke klášteru svatého Simeona, jenž je vzdálený asi pět kilometrů od břehu v poušti.

Egypt, Asuán

Egypt, Asuán
Levý břeh s hroby vysokých hodnostářů z konce Staré a ze Střední říše

Prostý život na březích Nilu

Po proudu Nilu může návštěvník zhlédnout i něco ze života místních obyvatel. Převážně jsou to rolníci, kteří obhospodařují svá zelená políčka, leckdy i již poněkud archaickým způsobem. A snaží se vyrvat poušti co nejvíce pro své ženy a děti, jež jsou jejich pomocníky již od útlého dětství. Děti jsou využívány především jako pastevci početných stád koz, které můžete potkat i na těch nejméně očekávaných místech.

Asuán byl dříve pověstný svými rozsáhlými lomy, v nichž se lámala kvalitní žula, která se používala na stavby paláců a chrámů a podle města byla nazvána syenitem. Odtud si stavitelé odváželi materiál na stavbu i do značných vzdáleností, k čemuž se náramně hodily vody Nilu.

Návštěvník se dnes může taxikem nebo v bryčce dojet podívat do nedalekých kamenolomů, kde starověcí lamači zanechali své stopy. Ponechali zde svému osudu 42 metrů dlouhý a asi 1 200 tun vážící obelisk zvaný "nedokončený", když se na něm pravděpodobně následkem zemětřesení během prací utvořila trhlina.

Při toulkách městem návštěvník dozajista neodmítne vstoupit do neuvěřitelné škály obchůdků, které jsou vhodné k nákupu rozličných dárků, jako jsou například pestrobarevné šátky, oblečení nejrůznějších druhů, oděvy z vysoce kvalitní egyptské bavlny či nepřeberné množství suvenýrů.

Pokud zatoužíte po zlatě, jste v Asuánu na správném místě, zlata a zlatých výrobků je zde přehršle. Pokud máte pevné nervy, můžete cenu za vámi vybraný šperk poměrně dost ovlivnit smlouváním u šálku čaje s místními obchodníky.

Egypt, Asuán

Egypt, Asuán

V případě, že cestovatel zatouží po projížďce na Nilu, na nábřeží se mu rády vnutí desítky kapitánů se svou jedinečnou lodí, která je pro plavby po vodách Nilu tak typická - felukou. Usmlouvat zde můžete hodinový  výlet nebo i několikadenní plavbu po zdejších, ne příliš čistých vodách Nilu.

Dobrého jídla, jako kofta, kebab či všudy přítomný nekvašený chléb pitta, je všude dostatek, stejně tak jako ubytovacích zařízení nebo čajoven s vodní dýmkou, která vám zpříjemní pobyt u egyptského veletoku.

Pokud nepohrdnete rozvrzaným jízdním kolem z místní půjčovny, tak máte ideální dopravní prostředek k nedalekým zajímavostem a pamětihodnostem nalézajícím se proti proudu řeky.

Old Dam

Asi pět kilometrů za městem můžeme nalézt tzv. Starou přehradu (jinak také Nízká asuánská přehrada). Britové zahájili stavbu přehrady v roce 1899, dostavěna byla roku 1902. Přehrada měla být 1 900 m dlouhá a 54 m vysoká. Tyto parametry se ale později ukázaly jako nevyhovující a přehrada musela být zvýšena.

Poté, co přehrada v roce 1946 téměř přetekla, bylo nakonec rozhodnuto, že než opět zvyšovat přehradu, bude lépe postavit novou.

Pokud k této stavbě dojedete na kole nebo dojdete pěšky, musíte počítat s tím, že budete místní stráží zastaveni a budete muset vyčkat na jedno z projíždějících vozidel, které se stane vaším převozníkem, a to z důvodu, že přejezd nebo přechod Staré přehrady je zakázán.

High Dam, největší umělé jezero na světě

Po dalších šesti kilometrech po proudu Nilu spatříme moderní Vysokou přehradu, která je podle některých zdrojů největším umělým jezerem na světě. Její stavba začala v roce 1960.

Egypt, Asuán

Bez omezení řeky by Nil zaplavoval každý rok v létě území svého dolního toku vodami, které se ženou z východní Afriky. Tyto záplavy přinášely živiny a minerály, které jsou ideálním hnojivem pro obdělávanou půdu. Jak ale rostla populace okolo řeky, vyvstala potřeba kontrolovat povodně a chránit ornou půdu a bavlníková pole.

Při velkých záplavách může být celé pole smeteno, zatímco při nedostatku vody dochází k suchu a hladomoru. Přehrada tedy působí proti záplavám, vyrábí elektrický proud a poskytuje vodu pro zemědělství.

Může se hodit

Jak se tam dostat

 Z Prahy do Káhiry můžete letět například s ČSA,  kde za zpáteční letenku zaplatíte kolem 9 000 Kč.
Z Káhiry do Asuánu se nejpohodlněji dostanete přímým lůžkovým vlakem z Ramsesova nádraží. Zvolíte-li cestu výletní lodí, pak využijte jednu z mnoha cestovních kanceláří v centru Káhiry nebo jiných městech Egypta.

Ubytování
V Asuánu je široká síť ubytovacích zařízení, které nabízejí místní hotely. Cena za nocleh se pohybuje od 20 LE.
Za půjčení kola na celý den zaplatíte stejnou částku. (1LE = asi 4 Kč)

Mamutí projekt s pomocí Sovětů

S mamutím projektem přijelo pomoci více než 2 000 inženýrů z tehdejšího SSSR, což dokládá také nepřehlédnutelný Památník egyptsko-sovětského přátelstsví nedaleko hráze.

Egypt, Asuán
Památník sovětsko-egyptského přátelství

Vysoká přehrada El Saad al Aali, jak zní její název arabštině, byla dostavěna 21. července 1970. Nádrž se začala plnit v roce 1964 během stavby a poprvé byla plná až v roce 1976.

Při stavbě přehrady zahynulo 451 dělníků. Kritici stavby poukazují na zaplavení rozsáhlého prostoru, hlavně archeologických nalezišť, a vzestup spodních vod i daleko po proudu řeky. Před stavbou přehrady muselo být přesídleno přes 60 000 obyvatel.

 

Největší umělé jezero na světě

  • Asuánská přehrada je 3 600 m dlouhá, šířka základny je 980 m, 40 m na hřebenu a 111 m vysoká. Obsahuje 43 milionů m³ materiálu.
  • Přehradou může protékat až 11 000 m³ vody za sekundu. Jsou zde další bezpečnostní přepady pro dalších 5 000 m³ vody za sekundu.
  • Nádrž byla pojmenována jako Násirovo jezero (po egyptském prezidentovi Násirovi),  je 480 km dlouhá a má 16 km v nejširším místě. Zabírá povrch přibližně 6 000 km².
  • Přehrada je vybavena dvanácti generátory, každý má výkon 175 MW a ceklově vytváří výkon 2,1 GW. Výroba elektřiny začala v roce 1967. Když první přehrada dosáhla své špičky, vytvářela přibližně polovinu z celkové elektrické energie Egypta a dovolila stavbu elektrického vedení do mnoha vesnic.

Návštěvník, který sem zavítá, musí být velmi opatrný, a pokud si bude chtít pořídit snímek tohoto gigantického vodního díla, jehož fotografování je přísně zakázáno, musí počítat s netolerancí zdejších úřadů.

Fílé, perla Egypta

Chrámu stojícímu mezi břehy Nilu za Asuánem, který je zasvěcený bohyni Isis, se též přezdívá "Perla Egypta". Jeho počátky spadají do 4. století př. n. l. Před postavením první Asuánské přehrady Old Dam se návštěvníci rozplývali nad krásou těchto míst. Stavba této přehrady však znamenala pro ostrov katastrofu, neboť po jejím dokončení býval každý rok po několik měsíců zaplaven vodou.

Od prosince do června vyčnívaly nad hladinu pouze špičky nádherných památek a panovaly opodstatněné obavy o jejich další osud. V roce 1960 pak hrozila nešťastnému ostrovu další pohroma, a to v podobě stavby nové Vysoké přehrady.

Vzácný Isidin chrám by tím byl odsouzen k záhubě. Proti tomu se však naštěstí postavila mezinárodní organizace UNESCO, která nakonec rozhodla, že chrám bude přemístěn.

S rozebíráním stavby se započalo v roce 1974. Chrámové budovy byly rozebrány kámen po kameni a opouštěly ostrov Fílé, aby pak byly znovu sestaveny na nedalekém, asi 300 metrů vzdáleném ostrůvku Agilkija, kam se voda nikdy nedostane.

Celkem bylo přemístěno čtyřicet pět tisíc kamenných bloků a ostrov Agilkija upraven tak, aby se co nejvíce podobal Fílé. Isidin chrám se tedy zrodil podruhé.

Egypt, Asuán

Egypt, Asuán

Navzdory současnému velkému rozvoji města, který postupně mění tvář okolní krajiny, je Asuán územím první egyptské provincie, kde lze strávit nezapomenutelný pobyt plný nevšedních překvapení.

Autor článku, cestovatel Ondřej Valášek, informuje veřejnou o svých cestách do zahraničí - Evropy, Asie, a zejména Egypta - formou samostatných přednášek.

Autoři:

Nejčtenější

VIDEO: Na co zírá mašinfíra. Velkolepá podívaná na trase z Košic do Prahy

Výhled z lokomotivy Siemens Vectron společnosti Regiojet v čele vlaku RJ 1012...

Nový seriál iDNES.cz zahajujeme přelomovým videem českého internetu. Jako vůbec první jsme natočili kompletní cestu...

VIDEO: Kyslík jen za příplatek. Vtipná instruktáž rozesmála cestující v letadle

Vtipná palubní posádka bavila celé letadlo

Bezpečnostní instrukce patří k nejnudnější části cestování před vzletem letadla. Zpříjemnit pasažérům dlouhou chvíli se...

Blesk nepotřebujete. Zaručené tipy jak udělat parádní fotografii v noci

Poměrně ojedinělý záběr na zasněžený Karlův most je fotografován časně ráno,...

Noční fotografování má mnoho kategorií, disciplín a podob. I když jde o poměrně náročnou disciplínu, o to více budeme...

Vědci našli tajemství úspěchu Vikingů na moři. Lodě utěsňovali dehtem

Kvalitní lodě umožnily Vikingům daleké objevitelské cesty, v průběhu kterých...

Za nevídanými dobyvatelskými úspěchy Vikingů, severských nájezdníků, stály jejich pověstné štíhlé lodě. Rychlé, dobře...

PŘEHLEDNĚ: Ceny skipasů a novinky v českých lyžařských areálech

Ilustrační snímek

Lyžování bude letos dražší. Důvodem jsou investice v jednotlivých areálech, ale také růst cen energií a mzdové náklady....

Další z rubriky

Kde najít Kleopatru? Velká tajemství starého Egypta stále ukrývá písek

Ilustrační snímek

Čeští archeologové vyřešili jednu ze záhad starověkého Egypta: otázku ukládání soch do pohřebních komor. Jiné ovšem...

VIDEO: Kyslík jen za příplatek. Vtipná instruktáž rozesmála cestující v letadle

Vtipná palubní posádka bavila celé letadlo

Bezpečnostní instrukce patří k nejnudnější části cestování před vzletem letadla. Zpříjemnit pasažérům dlouhou chvíli se...

Cestující chtěl místo u okénka, letecký personál mu ho nakreslil na papír

Ilustrační snímek

Smysl pro humor, nebo urážka? Poté, co cestující na nejmenované letecké lince požadoval místo u okna, přišel jeden z...

Najdete na iDNES.cz